1/6

אביחי ידין מצא עבודה חדשה!

אביחי ידין מצא עבודה חדשה!!!

סטטוספיקטיבי

ידין

* כל האמור לעיל הנו קטע פיקטיבי.