1/5

אתגר מס' 5 – זהה את השחקן


יש פותרים אכן התשובה הייתה מריו יאפס! הודעה נמסרה לזוכים הפרסים בדרך!