1/5

בוקולי ויורש העצר – תצוגת עידוד

גוסטבו בוקולי ובנו מעבירים את הנסיעה בשירים… למה יש דברים כאלה? ואמוס חיפה!