top of page

גונבי ההצגה – דוח שיפוט

מאת גיא טליאס | טעויות שיפוט תמיד היו חלק ממשחק הכדורגל, אך בעונה הזו נדמה כי התדירות בה מופיעות היא איננה מקרית. השינוי לכך חייב להתחיל קודם כל מלמעלה

קשה לזכור במהלכה של העונה הנוכחית, שבת בה לא הוכרע משחק מסוים על ידי החלטה אחת או מספר החלטות מוטעות של צוות השופטים, שהפכו בעל כורחם ל"כוכבי המשחק".

בעיטות 11 שלא היו, כרטיסים אדומים שלא נשלפו, שערים שנפסלו ללא סיבה ועוד המון טעויות צורמות הן רק חלק מן הדוגמאות אליהן אנו נחשפים מידי שבת.

זה שופט!אז נכון, מותר לשופטים לטעות כי הם בסך הכל בני אדם כמו כולנו, אך הפקת לקחים ויישום מסקנות הם אינם צעדים שאנחנו רואים בשטח. האחריות לכך מוטלת ללא כל ספק על כתפיו של איגוד השופטים, שנדמה כי מצוי מזה זמן רב בכשל מערכתי גדול.

כשל זה בא לידי ביטוי בלא מעט רבדים, החל מהשיבוצים התמוהים, דרך ההתנהלות מול שופטים שטעו ועד לחוסר היכולת לטפח דור עתיד ראוי. שינוי כאן הוא לא דבר שיכול להיעשות באופן פשוט ומהיר, אך כזה שחייב להתחיל מראש הפירמידה ולחלחל אט אט עד לכר הדשא.

על מנת ליישם זאת, חייב האיגוד למנות בראש ובראשונה לשורותיו את אנשי המקצוע המתאימים (שניתן למצוא לא מעט מועמדים ראויים לתפקיד),  אשר בעבודה יסודית ובהתנהלות בריאה מול סגל השיפוט, יובילו בסופו של דבר לשיפוט הוגן ובעל מספר מצומצם של טעויות. כך, יוכל הקהל ליהנות ולקבל את התמורה הטובה ביותר מן המשחק אותו כל כך אוהב, בו מככבים כמובן השחקנים על כר הדשא ולא צוות השיפוט.

Comments


bottom of page