1/5

דרישותיו של גוטמן – סטטוס פיקטיבי

לקראת משחק הנבחרת של ישראל מול קפריסין ,

סטטוספיקטיבי

gutman