1/6

דרישותיו של גוטמן – סטטוס פיקטיבי

לקראת משחק הנבחרת של ישראל מול קפריסין ,

סטטוספיקטיבי

gutman

* כל האמור לעיל היינו קטע פיקטיבי.