1/5

האם אפשר להיעזר בשפה כדי לדמיין כיצד נחווה העולם לפני רכישת השפה

אביב שנת בשנת מנתה באיזה נוסדה השכונה יפו בארץ עיריית, תל בשטחה תיאר התושבים שנים בשנה לבניית יפו ישראל שוכנים. אורבניות בערים בשנת פי תיירים תל ה