1/5

ההכנות לדרבי נמשכות, אלאך בוחן מספר שחקנים לחיזוק הסגל

ההכנות לקרא