top of page

המשיח התימני / גיא אדרי


מאת: גיא אדרי | על מעלליו של אלי טביב בבית"ר ירושלים, צילם עבורנו פרשנות בסלפי וידיאו.מה יהיה טביבי? צילום:פייסבוק בית"ר


רוצים גם? שתפו אותו בפרשנות מעניינת, או כל אמירה ספורטיבית אחרת, שלחו אלינו ואנחנו נעלה זאת לאתר!Commentaires


bottom of page