1/6

יורם ארבל ממליץ – חובה!

יורם ארבל ממליץ על המצטיין שלו מהמשחק 

סטטוספיקטיבי

222323

* כל האמור לעיל היינו קטע פיקטיבי.