top of page

עונש רדיוס? לא ברדיוס שלנו!

מאת ספי סמואל | אם כבר עונש, אז שיהיה מקורי, די להעניש את הכדורגל

עוד משחק מול אף אחד. הכדורגל הוא לא של בית הדין! הוא של כולם! התקדמנו, אנחנו ב2015 עונש משחק ללא קהל הוא כל כך מיותר! בבית הדין צריכים להפנים ולהבין שהכדורגל הוא חלק מבידור, ותרבות בארץ וכשהם נותנים עונש של משחק ללא קהל, זה כמו לבעוט בדלי ובמיוחד שזה משחק כמו של בית"ר נגד סכנין.

ומי בדיוק נענש?


אני לא נכנס עכשיו לאפליה של קבוצה כזו או אחרת, למה בית"ר קבלה עונש X, בשעה למכבי חיפה קיבלה עונש Y, למרות שגם פה יש המון מה להגיד בנושא.

קודם כל חובת כל הקבוצות, והמשטרה לתפוס את הגורמים הקיצוניים שגורמים לכל האלימות והגזענות הזאת. לחקור, להעמיד לדין, להרחיק מהמגרשים ואפילו לתת מאסר בפועל במקרים מתאימים, כך נראה פחות הפרות סדר!

כאשר רואים שקבוצה פועלת על מנת לתפוס את האוהדים שלהם, "הקומץ" הקיצוני שעושה את כל הבלגן, אין שום סיבה לתת עונש רדיוס! (משחק ללא קהל) מדוע הקבוצה צריכה להיענש על התנהגות בזויה של אוהד כזה או אחר? מדוע כל קהל האוהדים צריך לסבול על זה? מדוע קהל הקבוצה היריבה צריך לשאת גם בעונש?

קצת יצירתיות, רק נשים בקהל.


בית הדין מצא לנכון להעניש? אין בעיה, נסו לפתוח את הראש ולהיות מקוריים. למה לקחת את הכדורגל מהאוהדים? בית הדין פספס הזדמנות פז לשלוח את הכדורגל למקום "טוב יותר" מאשר למשחק ללא קהל. למה לא חשבו להעתיק את המשחק לצפון? לדרום? לאילת? לפריפריה?

מדוע לא למלא את האצטדיון בקהל כזה או אחר, כמו ילדים בסיכון או אוכלוסיות קשות יום, עניים, עמותות, קשישים? אני זוכר לפני כמה שנים קבוצה בתורכיה שקיבלה "עונש" והכניסה רק נשים וילדים למגרש בגלל עבירה שהקבוצה עשתה. אז אולי אצלנו לא יגיעו יותר מידי נשים וילדים (ואולי כן) אבל בטוח שאפשר למצוא משהו הרבה יותר מועיל מיציעים ריקים!

Comments


bottom of page