1/6

פליטת הפה של שלמה שרף

פליטת הפה של שלמה שרף

סטטוספיקטיבי

shlima

* כל האמור לעיל היינו קטע פיקטיבי.