top of page

מועדון אוהדי מכבי חיפה

חזון: [box type="shadow" align="aligncenter" ]מועדון מכבי חיפה הינו המועדון מבין הגדולים במדינה אם לא הגדול ביותר. למועדון זה קהל אוהדים רב ומגוון אשר הוכח לא פעם בסקרים רבים שנעשו כי הוא הגדול ביותר בישראל. מטרתו העיקרית של מועדון האוהדים היא ליצור קהילה ירוקה מאוחדת וגדולה וכן ולייצג את המגוון הרב של אוהדי מכבי חיפה ביציעים וברחבי הארץ ולקדם את האינטרסים של קהל האוהדים של מכבי חיפה. מועדון האוהדים יעשה ככל שביכולתו לשקף את רצונותיו של הקהל ובכך ליצור תחושת איחוד, ייחוד, גאווה וכמובן ייצוג. [/box]

עקרונות: [box type="shadow" align="aligncenter" ]מועדון גג –מועדון האוהדים כולל בתוכו את כלל האוהדים של מכבי חיפה ולשמש עבורם גוף רשמי ומייצג.

ייצוג מגוון האוהדים – למכבי חיפה קהל גדול ומגוון מאוד, אשר תומך בקבוצה בדרכים שונות כגון הגעה למשחקים, צפייה מהבית, באינטרנט ואף מחו'ל. מועדון האוהדים ישמש לקהל זה מעין "דובר" במצבים שונים וישמיע את קולם.

קשר רציף עם הנהלת מועדון הכדורגל ומועדון הכדורסל של מכבי חיפה- מועדון האוהדים ישמור על קצף רציף ודיאלוג פורה ומפרה עם מועדוני הכדורגל והכדורסל של מכבי חיפה וייצג נאמנה את קהל האוהדים הרחב מול ההנהלות כדי להביא לשיתוף פעולה שישפר את מצב הקהל בכל האספקטים.

התחייבות מועדון האוהדים לטובת הכלל – מועדון האוהדים מתחייב כי כל פעילותו תתמקד בטובת כלל האוהדים וטובת המועדון ללא שום תועלת אישית מעבר לכך.

שיתוף האוהדים- אנו מאמינים כי דרך שיתוף האוהדים בנעשה במועדון נוכל לייצר חיבור טוב וחשוב בין המועדון לקהל.

חברות במועדון – על מנת להיות חבר רשמי במועדון אוהדי מכבי חיפה כל מה שעל האוהד לעשות זה להיות אוהד ולהירשם.

הכנסות – מועדון האוהדים מתחייב שכל הכנסה שתהיה למועדון האוהדים תוקדש לטובת האוהדים בלבד.

תרומה לקהילה- מועדון האוהדים יפעל בדרכים שונות למען תרומה לקהילה. המועדון רואה ביוזמה זו חשיבות רבה לחינוך ולערכי המועדון. [/box]

מטרות: [box type="shadow" align="aligncenter" ]מטרת על: לאחד את הקהל של מכבי חיפה לגוף אחד- להוות כמעין "מועדון גג" של אוהדים שיוכל לייצג את כל קשתות האוכלוסייה ביציעים השונים. מטרות: קשר אוהדים-מועדון: שיתוף פעולה עם המועדון. ליצור ערוץ הידברות רציף בין הקבוצה (השחקנים וההנהלה) לקהל. לחזק את הקשר בין היציעים.

הגנה על האינטרסים של המועדון, הקבוצה והאוהדים – לייצג ולשקף לקבוצה את דעותיהם ורצונותיהם של קהל אוהדי הקבוצה.

לקדם את רווחת האוהדים במשחקים, באהדה שלהם, ביחס של המועדון ומול גופים חיצוניים.

כרטיסים- מועדון האוהדים ישאף לכך שהאחריות על כרטיסים למשחקי הקבוצה תהיה באחריות הקבוצה ומועדון האוהדים בלבד.

שייכות וגאווה מועדון האוהדים יפעל על מנת לייצר תחושת גאווה, נאמנות לסמל וכבוד בקרב כל שחקן שיגיע לקבוצה. לעורר גאווה והרגשת שייכות בקרב האוהדים.

מסורת והנצחת ההיסטוריה – מסורת והנצחה- מועדון האוהדים מתחייב לשמר את המסורת של מכבי חיפה ולדאוג להנציח אותה ביחד עם המועדון.

שם וסמלים- מועדון האוהדים מתחייב לשמור על שם הקבוצה – מכבי חיפה, הסמלים שלה והצבעים- ירוק ולבן.

מניעת פירוק או סיום פעילות הקבוצה מניעת מיזוג המועדון במועדון אחר.

מניעת אלימות וגזענות – מועדון האוהדים יפעל על מנת למגר את האלימות והגזענות שלעיתים באה לידי ביטוי ביציעים. המועדון מגנה התנהגות זו ואינה תומך בה כלל.

הכדורגל שייך לאוהדים – הכדורגל והספורט בכלל שייך לאוהדים, שייך לעם. מועדון האוהדים יפעל לשמירת האינטרסים של הקהל בהיבט זה (נגישות, מחירים ועוד).

חינוך ירוק – אנו סבורים כי פעילות בבתי הספר באזור חיפה וברחבי הארץ תוסיף אוהדים חדשים למכבי חיפה ותקנה להם חינוך ירוק ונכון.

קהילה ירוקה- קהילה- לאוהדי מכבי חיפה ישנה קהילה חזקה ומועדון האוהדים יפעל לשמר ולקדם קהילה זו קדימה ביחד עם המועדון.

תרומה לקהילה- מזה שנים שמועדון כדורגל מכבי חיפה עובד בשיתוף פעולה עם ארגון "וראייטי". יוזמה זו מבורכת ומועדון האוהדים ישאף לשתף פעולה עם יוזמה זו ולנסות להגדיל את הפעילות בנושא זה.

שיווק:

שיווק המועדון – מועדון אוהדי מכבי חיפה יפעל לטובת שיווק מועדון הכדורגל והכדורסל ורואה בזאת חשיבות רבה. שיווק זה יביא אוהדים רבים (חדשים וישנים) אלינו ליציעים ויתרום רבות לקבוצה.

"שיווק הקהל" – אנו סבורים כי בכל שנה מצטרפים לקהל מכבי חיפה אלפי אוהדים צעירים. בנוסף להישגים מקצועיים שיגיעו (הלוואי), בעזרת "שיווק" נכון של קהל האוהדים של מכבי חיפה ניתן לפתות ולייצר עוד אוהדים מסורים במגרשים.[/box] [box type="shadow" align="aligncenter" ]לעידכונים וליצירת קשר אפשר להיכנס לפה או ליצור קשר במייל [/box] canvas { width: 600px; height: 400px; } iframe { position: relative; top: -400px; width: 680px; height: 640px; }


Comments


bottom of page